Brielle ademt een rijk historisch verleden én geeft je de ervaring van het moderne woongenot. Zo vind je in Brielle en de woonkernen Vierpolders en Zwartewaal vele moderne voorzieningen voor jong en oud om goed te kunnen wonen, werken, recreëren en sporten. 

Te downloaden:  

Woonkrant Voorne-Putten 2020 

Plattegrond wonen Voorne-Putten 

Het moderne woongenot en de sfeer van het rijke verleden zie je terug in de diverse nieuwbouwprojecten. Er is nieuwbouw in zowel in de historische vesting van Brielle, de woonwijken erbuiten én in de woonkernen Vierpolders en Zwartewaal. 

Woonprojecten in gemeente Brielle:

Oude Goote - Brielle

Oude Goote 

Het plangebied “Oude Goote” ligt net buiten Brielle, nabij de kern Vierpolders en omvat een woonprogramma van ca. 800 woningen, die in fases zullen worden ontwikkeld door een combinatie van een tweetal projectontwikkelaars. Dit woonprogramma biedt per fase een gedifferentieerd aanbod van diverse woningtypen voor verscheidende doelgroepen en leeftijden, zowel in de koop- als huursector. In het plangebied komen 210 wooneenheden sociale huur die door ressort Wonen uit Rozenbrug worden ontwikkeld.

Lees meer over Oude Goote op deze pagina


Brielle Buiten: woonklaar!

Brielle Buiten woonklaar!  

In 2014 startte het project Brielle Buiten door de provinciale opdracht om tuinbouwglas in het buitengebied te saneren en te concentreren. Op de vrijgekomen locaties werd het mogelijk om enkele woonpercelen te realiseren, volgens het “Ruimte voor Ruimte” principe. In Brielle zijn deze woonrechten verdeeld over verschillende locaties:

Afrondende fase 

De kavelgebieden zijn vanaf 2014 gefaseerd ontwikkeld, bouwrijp gemaakt en de marketing en verkoop uitgevoerd onder de projectnaam Brielle Buiten. Het project is nu in de afrondende fase beland. Trots kijkt de gemeente Brielle nu met de bewoners naar de woningen die zijn gerealiseerd en de upgrade die het buitengebied daardoor heeft gemaakt door de jaren. De ontwikkeling van “kale grond” tot een mooie woonomgeving, die samen met hen heeft plaatsgehad.

Benieuwd naar het project Brielle Buiten? Bekijk de video “Brielle Buiten woonklaar” hieronder.

Jan Matthijssenlaan - Hof van Maerlant - Brielle

Nieuwbouw ontwikkeling Jan Matthijssenlaan - Hof van Maerlant

Op de locatie dichtbij de binnenstad, op de plek van de voormalige Rijks-HBS, worden appartementen en vrijstaande kavels ontwikkeld. Deze ontwikkeling vindt plaats in fases, waarbinnen vrije kavels en appartementen worden verkocht.  

Deze ontwikkeling kent de volgende fasering: 

  • Fase 1: uitgifte 14 kavels Amalialaan - grenzend aan Jan Mathijssenlaan
  • Fase 2: ontwikkeling appartementencomplex
  • Fase 3: uitgifte 6 vrije kavels Amalialaan gelegen nabij Simon Jan Molsingel – Het Spui (aansluitend aan realisatie fase 2) + 1 kavel Beatrixlaan

De (voorlopige) verkoopplanning

Bouwverkeer 

Voor het bouwverkeer is er tot het einde van fase 3 een tijdelijke uitrit via de N218 (Groene Kruisweg).


Meer informatie over de ontwikkeling van de kavels?

Zijn er ook voorwaarden verbonden aan het bouwen van een woning op de kavels?

Ja, er zijn ook voorwaarden verbonden aan het ontwerp en de bouw van uw woning op de vrije kavels. De woningen moeten passen bij het karakter van de bestaande wijk en onderling samenhang vertonen. Om u zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden in dit proces heeft de gemeente een coördinerend architect aangesteld.

Kijk hier voor meer informatie Bestemmingsplan(externe link)

Te bekijken: 

Video: Hof van Maerlant(externe link)

Te downloaden:

Uitgiftevoorwaarden Jan Matthijssenlaan juni 2020

Uitgiftevoorwaarden Prinses Beatrixlaan oktober 2021


De Tuinen - Zwartewaal

De Tuinen van  Zwartewaal - Eensgezinswoningen, twee- onder- een-kap en bouwkavels

Website: Estateinvest.nl(externe link)

Contact:

Estate Invest: 0187 - 480 400


De Rugghe- Brielle

De Rugghe - 26 Eengezinswoningen en 42 appartementen in Brielle 

Website: Estateinvest.nl(externe link)

Contact:

Estate Invest: 0187 - 480 400


Twee Getuigen - deelgebied 1 - Brielle

Brielle Twee getuigen - Twee-onder-1-kap.

Website: Tweegetuigen.nl(externe link)

Contact: 

Van Ravens Makelaardij: 0181 - 487120


Twee Getuigen - deelgebied 2 - Brielle

Brielle Twee getuigen - Diverse woningtypen

Website: Tweegetuigen.nl(externe link)

Contact: 

Van Ravens Makelaardij: 0181 - 487120


Dorsphart - Zwartewaal

Dorpshart Zwartewaal - In ontwikkeling - diverse woningtypen

De Leefbaarheidsvisie Zwartwaal 2030 is door de Raad in december 2016 vastgesteld met een uitvoeringsprogramma. Eén van de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma is het ontwikkelen van de gebiedsvisie Christinalaan. In samenwerking met het Adviesbureau BVR is deze gebiedsvisie Christinalaan opgesteld, waarbij uit verschillende toekomstvisies voor de omgeving van de Christinalaan eind 2017 het model ‘Dorpshart’ gekozen is door het dorp en diverse betrokken partijen.

Lees meer over gebiedsvisie Dorpshart Zwartewaal op deze pagina