Postadres:

Gemeente Brielle
Postbus 101
3230 AC Brielle

Bezoekadres:

Slagveld 36
3231 AP  Brielle

Telefoonnummer:

0181 - 47 11 11
14 - 0181

E-mail:

info@brielle.nl

  Openingstijden

 • Het stadskantoor is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag 08.30 – 17.00 uur en vrijdag van 08.30 – 12.30 uur.
 • Burgerzaken is van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 12:00 uur beperkt open op afspraak.  
 • Het Wmo-loket is dicht. U kunt per mail en telefonisch (van 09.00 - 12.00 uur) contact opnemen via tel. 0181-471111. 
 • De balie van afdeling Bouw en woningtoezicht is gesloten. Voor het inzien van stukken en vragen omtrent omgevingsvergunningen kunt u contact opnemen via de mail grondgebied.wabo@brielle.nl.
 • Stadswerf is geopend, maar werkt met aangepaste dienstverlening. Voor ieders veiligheid vragen we het bezoek indien mogelijk uit te stellen.

Hoe wordt uw e-mail behandeld

 • Iedere e-mail wordt gescand op virussen. Ons systeem verwijdert automatisch besmette en/of verdachte berichten en bijlagen.
 • E-mail die onwelvoeglijke taal bevat wordt niet in behandeling genomen en direct vernietigd.
 • In principe wordt uw e-mail binnen twee werkdagen afgewerkt.
 • Kan uw e-mail niet binnen deze termijn worden afgewerkt dan behandelen wij uw e-mail als officieel verzoek, melding of klacht.
 • Verzoeken om informatie, die gelijk zijn aan telefonische verzoeken om informatie, beantwoorden wij per omgaande met een e-mail.
  Officiële verzoeken, meldingen en klachten behandelen wij als een schriftelijk verzoek/melding/ klacht. 
  -  U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging
  -  In principe worden zaken binnen 8 weken afgehandeld. Als dat niet lukt , dan krijgt u daarvan bericht.