Per jaar starten ongeveer 35.000 mensen hun eigen bedrijf. Na vijf jaar blijkt dat er daar nog maar 10.000 bedrijven van over zijn. Dit betekent dat veel energie, tijd en geld verloren is gegaan, nog afgezien van al het persoonlijk leed. Voor veel van deze uitvallers was dit allemaal niet nodig geweest, als ze maar op tijd gewaarschuwd waren voor de valkuilen en struikelblokken van het ondernemerschap.

De Ondernemersvereniging Brielle richt zich op ondernemers die met hun bedrijf zijn gevestigd in de gemeente Brielle of van wie de directeur c.q. eigenaar in de gemeente Brielle woont. De vereniging biedt haar leden de mogelijkheid ervaring en ideeën uit te wisselen, maar ook om de, vaak zo noodzakelijke, persoonlijke contacten te leggen.

Eveneens bestaat de mogelijkheid om de eigen onderneming te presenteren. In het algemeen organiseert de Ondernemersvereniging Brielle themabijeenkomsten, informele avonden en andere gezamenlijke activiteiten. De themabijeenkomsten zijn bedoeld om dieper in te gaan op onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn zoals financiën, fiscaliteiten, personeelsaangelegenheden en veiligheid.

De verenigingsbijeenkomsten staan ook in het teken van het persoonlijk contact. De Ondernemers Vereniging Brielle hecht er aan om de leden actief te betrekken bij de diverse activiteiten. De vereniging heeft geen directe commerciële doelstelling en is onafhankelijk. De Ondernemers Vereniging Brielle bestaat sedert 1993.

Logo OVB

Ondernemers Vereniging Brielle B2B
Postbus 209
3230 AE Brielle

E-mail: info@ovbb2b.nl
Website: OVB Business to Business

 

Eigen bedrijf beginnen

U heeft een bijstandsuitkering en heeft interesse in het starten van een eigen bedrijf. U kunt dan terecht bij Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam. Het geeft niet als u nog niet precies weet hoe u dit wilt aanpakken. Daar kan RBZ juist bij helpen.

Hulp voor ondernemers

Elke zelfstandig ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Denkt u aan het voorkomen van faillissement en/of het maken van een doorstart?
Dan kan Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam u misschien ondersteunen.

KvK Financieringsdesk

Ondernemers willen graag weten hoe zij aan geld komen voor hun bedrijf.
Via de Financieringsdesk krijgen ondernemers een goed beeld wat de financieringsmogelijkheden zijn.

Er zijn diverse mogelijkheden voor ondernemers om aan geld te komen.

Een grondige oriëntatie is belangrijk. Op het ondernemersplein vinden ondernemers een driestappenplan om hun ideeën te financieren:

  • kijk eerst naar slimme oplossingen binnen het eigen bedrijf
  • kijk naar overheidsregelingen en subsidies
  • kijk naar de mogelijkheden in de commerciële markt.

Contact

De KvK Financieringsdesk is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Telefoonnummer 0800 10 14
 

“De Rotterdamse Zaak” ondersteunt ondernemers

In de gemeente Brielle woont een flink aantal kleine zelfstandigen / ZZP-ers. Zij vormen een belangrijk deel van de lokale economie. Een deel van deze ondernemers genereert door de crisis nu weinig inkomsten. Deze ondernemers staan voor de keuze om door te gaan of te stoppen met hun bedrijf en werk in loondienst te zoeken of een uitkering aan te vragen. In dat geval kan De Rotterdamse Zaak hen mogelijk ondersteunen in hun ondernemersschap.

De Rotterdamse Zaak heeft als doel ondernemers te versterken. Het is een leerwerkbedrijf waarbinnen vrijwillige ondernemerscoaches van Stichting Ondernemersklankbord (oud-ondernemers) en enthousiaste HBO-studenten samenwerken met het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam. 

De Rotterdamse Zaak versterkt ondernemers

Dat ondernemers, ook als ze een beperkt inkomen hebben, doorgaan om van hun bedrijf een succes te maken, siert deze groep. Toch zou het mooi zijn als zij hun inkomen kunnen vergroten, met name ook voor hun directe omgeving. De Rotterdamse Zaak is een fantastische mogelijkheid voor ondernemers om zelf in staat gesteld te worden om het inkomen te vergroten.  Een aantal van deze ondernemers kan overigens ook het advies krijgen om hun onderneming te beëindigen.

Voor een deel van deze ondernemers geldt dat hun beperkte inkomen samenhangt met beperkte ondernemersvaardigheden en matige bedrijfsvoering (administratie). Juist op deze twee punten ondersteunt De Rotterdamse Zaak, zodat de ondernemer daarna zelf weer verder kan gaan. De ondersteuning richt zich bijvoorbeeld op het ordenen van de administratie en debiteuren-/crediteurenbeheer en het opstellen van een marketingplan en verkoopplan.

De kracht van De Rotterdamse Zaak

De kracht van het concept van DRZ zit in de driehoek ondernemer – coach – student, waarbij de laatste twee een ‘meester-gezel’-relatie hebben. De ondernemer krijgt coaching van een ervaren ondernemerscoach van OKB, maar vaak is de ondernemer zelf niet in staat om operationele aspecten van de onderneming op orde te krijgen. De student kan hierbij ondersteunen. Het voordeel voor de ondernemerscoach van OKB is dat de student de ondernemer praktisch ondersteunt, zodat de OKB-coach zich kan concentreren op de coaching. Op deze manier blijft de vaart in het traject.
De combinatie slaat ook bruggen tussen generaties. De student kan de eigen theoretische kennis toetsen aan de praktijk en zijn activiteiten leveren direct voordeel op voor de ondernemer. Naast de ondernemer krijgt ook de student coaching van de OKB-adviseur.

Meer informatie en aanmelding

Voor meer informatie en om u aan te melden als ondernemer  bezoekt u de voorlichtingsbijeenkomsten voor gevestigde ondernemers van Regionaal Bureau Zelfstandigen. Kijk hiervoor op rotterdam.nl/rbz of bel met 14 010.