Over deze website

De gemeente Brielle is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u iets tegen dat niet juist is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken we uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.

Toegankelijkheid

De gemeente Brielle wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van de overheid (WCAG 2.1 op niveau AA) en ‘Besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Voldoen aan deze standaard maakt onze website gebruiksvriendelijker en toegankelijker voor alle gebruikers.

De ambitie is dat alle informatie op onze website in begrijpelijk Nederlands is opgeschreven (B1 niveau) en dat de site voor iedereen bruikbaar is. Op een groot aantal punten voldoen we aan de toegankelijkheidseisen: het is mogelijk om het lettertype te vergroten, het contrast is aan te passen en we gebruiken duidelijke titels en een eenvoudige indeling van de pagina’s. We houden rekening met software die de teksten voorleest. Daarnaast is onze website geschikt voor zowel desktops en mobiele apparaten (responsive design).

Verbeterpunten

  • Pdf-bestanden: Die moeten aan dezelfde eisen voldoen als de website. Voor de meeste pdf’s is dat nu nog niet zo. Wij zijn bezig met een plan voor het toegankelijk maken van nieuwe pdf’s via training en aanpassing van de organisatie. 

Vragen of problemen?

Heb je tips om de website gebruiksvriendelijker te maken? Of ervaar je een probleem met de toegankelijkheid? Neem contact met ons op via sitemaster@brielle.nl. Dan zoeken we naar een passende oplossing voor u.