Is de openbare weg naar uw mening ontoelaatbaar vervuild, dan kunt u contact opnemen met de reinigingsdienst en verzoeken om de straat aan te vegen.

Voorwaarden

De gemeentelijke reinigingsdienst draagt zorg voor het opruimen van het afval op openbare wegen en pleinen. De dienst heeft hiertoe een veegdienst, die volgens een onderhoudsplan met regelmaat de straten veegt. De veegfrequentie ligt als het om een rustige woonwijk gaat lager dan in bijvoorbeeld een centrumgebied.

Achtergrond

Op grond van Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden het openbaar gebied te verontreinigen. Als de openbare weg wordt verontreinigd door een door u ondernomen activiteit, bent u verplicht dit op te ruimen.

Contact

afdeling beheer openbare ruimte
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.bor@brielle.nl