In 2017 heeft de provincie Zuid-Holland besloten om in de Rotterdamse regio 23 locaties aan te wijzen voor de ontwikkeling van windenergie. Deze locaties zijn opgenomen in de zogenaamde ontwerp-herziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM).

Voor Brielle is de locatie bij de Ondernemingspolder opgenomen in de VRM voor het realiseren van 6-9 MW. De gemeente Brielle heeft naar aanleiding van deze aanwijzing een Haalbaarheidsvisie Wind opgesteld. De stukken zijn hieronder in te zien.