Wie doet wat

De Adviesraad Sociaal Domein:
voorzitter:         mevrouw Bakker
leden: de heer Wim Boeren
de heer Joop van Dooren
de heer Art van der Griend
mevrouw Kathelijn van Stiphout
mevrouw Sylvia op de Weegh