Pgb

Een Wmo voorziening kan op twee manieren worden verstrekt: als zorg in natura of als een persoonsgebonden budget (pgb). Wanneer u kiest voor zorg in natura kunt u kiezen uit één van de aanbieders waarmee de gemeente een contract gesloten heeft. Met een pgb kunt u zelf een aanbieder uitzoeken die de benodigde voorziening levert.

Wanneer u voor een pgb kiest moet u zelf een pgb-plan maken, waarin u motiveert waarom een pgb voor u een betere oplossing is dan zorg in natura. U moet in dit plan ook aangeven welke aanbieder u gaat kiezen,  wat de kosten van de voorziening zijn, hoe de kwaliteit is gewaarborgd etc. Ook dient u een overeenkomst met de aanbieder te sluiten en die in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank. De uitbetaling van de leverancier of aanbieder verloopt ook via de Sociale Verzekeringsbank. U krijgt het pgb dus niet op uw eigen bankrekening gestort.

De medewerker van de gemeente kan u precies vertellen wat er nog meer voor voorwaarden voor een pgb zijn. Meer informatie vindt u ook op de website van de SVB.