Eigen bijdrage

In 2019 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gewijzigd. Er wordt niet meer gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van eigen bijdrage voor de Wmo. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken.

Eigen bijdrage voor ondersteuning op maat

U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden of een scootmobiel. En voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage.

Voor beschermd wonen geldt een andere eigen bijdrage. De berekening van deze bijdrage is hetzelfde als voor de wet langdurige zorg. 

Uitzonderingen

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Indien u een inkomen heeft tot 130% van het minimum, dan kunt u gebruik maken van onze collectieve zorgverzekering, de eigen bijdrage van de Wmo worden hierin gedekt. 

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int de eigen bijdrage.