Eigen bijdrage

De gemeente rekent een eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen voor rolstoelen en voor voorziening voor een jeugdige (onder de 18 jaar), inclusief woningaanpassingen.

Hoeveel u zelf moet betalen hangt af van uw inkomen, de kosten van de voorziening en de vraag of u nog andere voorzieningen heeft.

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent de hoogte van de eigen bijdrage.