Aanbieders

De gemeente heeft contracten afgesloten met leveranciers die zorg in natura leveren voor verschillende voorzieningen voor Jeugdhulp. Hier vindt u het overzicht.

Daarnaast neemt de gemeente voor hulp aan Jeugd met een beperking en Jeugd GGZ deel aan het regionaal inkoopproces voor Jeugdhulp.

Aanbieders jeugdzorg, zorg in natura, gemeente Brielle:
 

         Individuele
         begeleiding
dagbesteding    groeps-
    ondersteuning
  logeren    persoonlijke
     verzorging 
 licht midden  zwaar   licht midden  zwaar   
Buitenwereld  x x x
Careyn x x
Directzorg x x x
Gemiva-SVG x x
Ipse de Bruggen   behandeling x x x x
Pameijer x x x x x x
Zuidwester x x x x x x x x