Brielle is een groene gemeente op het Zuid-Hollandse eiland Voorne met ruim 17.000 inwoners in een eeuwenoude vestingstad en de woonkernen Zwartewaal en Vierpolders. De gemeentelijke organisatie maakt de transitie naar zaakgewijs/opgavegericht werken en combineert de rond de gemeentelijke opgaven gevormde vakteams met staf- en projectteams. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers de mogelijkheid krijgen om hun talenten in de volle breedte verder te ontwikkelen.

Hieronder geven wij u een overzicht van onze vacatures.

Heeft u na het bekijken van onze vacatures nog vragen, neem dan contact op met het bureau personeel en organisatie (P&O): tel.nr. 0181-471169.

Spreekt een functie u aan, stuur dan, onder vermelding van de functietitel, een mail naar vacatures@brielle.nl (brief en cv bijvoegen). 

Vrijwilligersvacature raadslid Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

De Wmo en Jeugd in het kort

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) trad op 1 januari 2007 in werking. Het maatschappelijk doel van de Wmo is ‘meedoen’. De wet moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. Al of niet geholpen door vrienden, familie of bekenden. Als dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. De Wmo regelt ook de hulp bij het huishouden en zorgt voor goede informatie over de ondersteuning die mensen kunnen krijgen.

Tevens biedt de gemeente hulp voor kinderen en jongeren met psychische problemen en/of met een beperking, zij biedt jeugd en opvoedhulp aan gezinnen en zorgt voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en het inrichten van Veilig Thuis.

De ASD-raad: ogen en oren van de samenleving

Om de inwoners van Brielle actief bij het Wmo- en Jeugdbeleid te betrekken is een Adviesraad Sociaal Domein (ASD) ingesteld.

De ASD behartigt de belangen van alle inwoners van Brielle die zorg en/of welzijnsondersteuning nodig hebben. De ASD is daarom de ogen en oren van de samenleving in het sociaal domein. Daarbij adviseert de ASD over de uitvoering van de Wmo en Jeugdbeleid. Dat advies kan gaan over nog te ontwikkelen beleid, maar ook op de manier waarop de Wmo en het Jeugdbeleid wordt uitgevoerd.


Profiel raadslid ASD

Algemeen profiel

 • is aantoonbaar betrokken met maatschappelijke ondersteuning vanuit persoonlijke of beroepsmatige ervaring;
 • heeft bestuurlijke en/of organisatorische ervaring heeft opgedaan in werkverband of bij een vrijwilligersorganisatie;
 • heeft interesse in de beleidsterreinen Wmo en Jeugd van de lokale overheid;
 • heeft affiniteit met het beleidsterrein Jeugd vanuit het werkveld of heeft praktijkgerichte ervaring;
 • heeft kennis van politieke besluitvormingsprocessen of is bereid die te verwerven.

Functiescheiding

 • bekleedt geen bestuurlijke, vertegenwoordigende of ambtelijke functie binnen de gemeente Brielle;
 • is geen burgerlid van een raadscommissie;
 • bekleedt geen functie binnen een al dan niet professionele dienstverlenende organisatie die Wmo-gerelateerde diensten verleent aan de vragersgroepen van de Wmo.

Competenties

Een lid van de ASD heeft de volgende competenties:

 • netwerken: is in staat netwerken te onderhouden voor het werk van de ASD (contacten met belangengroepen, wijk- en cliëntgroepen en instellingen en professionals);
 • samenwerken: kan en wil samenwerken in teamverband;
 • beleidsmatig denken en adviesvaardigheden: kan beleidsmatig en analytisch denken, ziet samenhang en brengt samenhang aan en is in staat zich een afgewogen oordeel te vormen;
 • onafhankelijk: is in staat om persoonlijke en individuele belangen te scheiden;
 • communiceren: is in staat om de signalen uit de samenleving te verwoorden in de ASD en omgekeerd de adviezen van de ASD uit te dragen in de persoonlijke contacten.

Beschikbaarheid en vergoeding

De taken voor de ASD vragen van de vrijwilliger gemiddeld één dagdeel per week. De vergaderingen vinden plaats op woensdagavonden. De vrijwilligersvergoeding voor ASD-raadsleden bedraagt € 72,71 per maand.
 

Procedure

Reacties kunnen verzonden worden naar het College van burgemeester en wethouders, via wm.dekoning@brielle.nl. Dit kan tot twee weken na publicatie. Heb je vragen, bel dan naar Wim de Koning, afdelingshoofd beleid (0181-471305).