Als u een schriftelijke aanvraag doet dan moet die vergezeld gaan van een kopie van uw legitimatiebewijs. Na ontvangst van uw aanvraag wordt u een rekening gestuurd. Zodra deze rekening is voldaan wordt het afschrift naar u toegestuurd.

Meenemen

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

  • uw DigiD
  • gegevens voor internetbankieren

Persoonlijk aanvragen

  • geldig identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld

Schriftelijk aanvragen

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • Brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt.
  • Uw handtekening op de brief.

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

U kunt het uittreksel ook opvragen via e-mail.

Kosten

De kosten bedragen € 15,00 dit bedrag dient u bij de aanvraag te voldoen. Daarnaast moet uw identiteit aan de hand van een geldig identiteitsbewijs deugdelijk vastgesteld kunnen worden.

De afdeling burgerzaken is geopend op werkdagen van 08.00 - 12.30 uur, op woensdagmiddag van 13:30 tot 16:00 uur en op donderdagavond van 17.30 - 19.30 uur. Op donderdagavond uitsluitend voor paspoorten, rijbewijzen en uittreksels.

Contact

afdeling burgerzaken
tel: 14 0181
e-mail: slz.bz@brielle.nl