Op 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat er gestart kan worden met de uitvoering van eerste fase van de Binnenstad- en havenvisie. Onderdeel van de visie is het deelontwerp Turfkade.

Het ontwerp

Het nieuwe ontwerp voor de Turfkade zorgt voor meer plekken om te verblijven. Één van de verblijfsplekken is aan het einde van de Turfkade, waar een pleintje ontstaat met ruimte voor een kiosk met openbaar toilet, stadstafel, bomen en een bevrijdingsmonument. Vanaf hier komt er een mogelijkheid om via de nieuwe voetgangersbrug een oversteek te maken. Deze bescheiden brug verbindt de Turfkade met het Bleijkers Bolwerk en de recreatieve wandelroutes over de wallen. 

De kademuur wordt opgehoogd zodat de kade op één niveau komt te liggen en langs de kade komt een nieuwe aanlegsteiger. Op de smalle delen kunnen sloepen aanmeren en de brede delen kunnen worden gebruikt als verblijfssteiger met ruimte voor terrassen. Op de rest van de Turfkade blijft ruimte voor de auto. Om ruimte te creëren is het voornemen om de viskraam bij de Kaaibrug te draaien. Hierdoor is het voetpad met openbare zitplaats op de vlonder langs het water goed toegankelijk.

Stand van zaken

Het conceptontwerp is in de zomer van 2020 gepresenteerd in de Brielse Tafel pop-up store en op de website. Sindsdien is het plan na overleg met belanghebbenden aangepast. In september 2021 is besloten om het werk in twee fases uit te voeren, startend in november 2021 met de fundering van het nieuwe monument en het ophogen van de kademuur. Voor 1 april 2022 staan de brug richting Bleijkers Bolwerk, fundering kiosk en het straatwerk vanaf de Zuidspuistraat t/m de Varkensstraat op de planning om uitgevoerd te hebben. De overige werkzaamheden, waaronder het aanleggen van de steiger, het draaien van de viskraam en het straatwerk vanaf de Varkensstraat tot en met de Vischstraat worden na 1 oktober 2022 uitgevoerd. 

In de video presenteert Buro Lubbers het voorlopig ontwerp (januari 2021). 

Nieuwsberichten Turfkade

Start werkzaamheden aan de Turfkade - 22 november 2021

Dinsdag 23 november 2021 gaat aannemersbedrijf Strukton Civiel b.v. uit Middelharnis, in opdracht van de gemeente Brielle, starten met de werkzaamheden aan de Turfkade. Het eerste onderdeel waaraan begonnen wordt is het ophogen van de kademuur aan de Turfkade.

De kademuur wordt opgehoogd zodat de kade op één niveau komt te liggen. Langs de kade komt een nieuwe aanlegsteiger. Op smalle delen kunnen sloepen aanmeren en de brede delen kunnen worden gebruikt als verblijfsteiger met ruimte voor terrassen. De Turfkade is onderdeel van de Binnenstad-en havenvisie.

Gefaseerde uitvoering 

Het project Turfkade wordt in fasen uitgevoerd: eerst wordt de kademuur opgehoogd en de fundering van het nieuwe monument en de kiosk gelegd. De Zuidspui brug wordt begin 2022 opgepakt. Uiterlijk 1 april, nog voor de feestelijkheden rond het 450-jarige jubileum van de bevrijding van Den Briel, zullen deze werkzaamheden gereed te zijn. In oktober 2022 wordt er verder aan het project gewerkt en komt de steiger aan bod.

Als eerste is het gedeelte tussen de Zuidspuistraat en de Varkensstraat aan de beurt. Dit heeft als gevolg dat de parkeervakken op dit gedeelte langs de waterkant tot de kerst worden afgesloten.

Wethouder Van der Kooi: “De Turfkade wordt straks een plek waar je als bezoeker langer wilt verblijven omdat het er goed toeven is”.

Tijdens het project is René le Comte van Strukton Civiel West bv aanspreekpunt voor omwonenden en andere betrokkenen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0187-484400.