Op 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat er gestart kan worden met de uitvoering van eerste fase van de Binnenstad- en havenvisie. Onderdeel van de visie is het deelontwerp Turfkade.

Het ontwerp

Het nieuwe ontwerp voor de Turfkade zorgt voor meer plekken om te verblijven. Één van de verblijfsplekken is aan het einde van de Turfkade, waar een pleintje is ontstaan met ruimte voor een kiosk met openbaar toilet, stadstafel, bomen en een bevrijdingsmonument. Vanaf is nu de mogelijkheid om via de nieuwe voetgangersbrug een oversteek te maken. Deze bescheiden brug verbindt de Turfkade met het Bleijkers Bolwerk en de recreatieve wandelroutes over de wallen. 

De kademuur is opgehoogd zodat de kade op één niveau ligt en langs de kade komt een nieuwe aanlegsteiger. Op de smalle delen kunnen sloepen aanmeren en de brede delen kunnen worden gebruikt als verblijfssteiger met ruimte voor terrassen. Op de rest van de Turfkade blijft ruimte voor de auto. Om ruimte te creëren wordt de viskraam bij de Kaaibrug gedraaid. Hierdoor is het voetpad met openbare zitplaats op de vlonder langs het water goed toegankelijk.

Stand van zaken

Het eerste gedeelte van het plan is uitgevoerd. Het straatwerk is aangepakt en de kademuur is opgehoogd, waardoor de Turfkade op één niveau ligt. Aan het einde van de Turfkade is een verblijfsplek ontstaan met een stadstafel en ruimte voor de nog te plaatsen kiosk met openbaar toilet. Vanaf dit plein is het mogelijk om via de nieuwe voetgangersbrug een oversteek te maken. Hierdoor is er een verbinding ontstaan met het Bleijkers Bolwerk en de recreatieve wandelroutes over de wallen.

Langs de kade komt een nieuwe aanlegsteiger boven het water. Aan de smalle delen kunnen sloepen aanmeren en de brede delen kunnen worden gebruikt als verblijfssteiger met ruimte voor terrassen. Met het straatwerk vanaf de Varkensstraat tot en met de Vischstraat is 24 november gestart. De huidige bomen worden verplaatst naar Zwartewaal. Tijdens de 
werkzaamheden blijven de winkels toegankelijk. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in maart 2023 gereed zijn. Of de steiger dan ook gereed is, is afhankelijk van de levering van hout. 
 

Nieuwsberichten Turfkade

Start werkzaamheden aan de Turfkade - 22 november 2021

Dinsdag 23 november 2021 gaat aannemersbedrijf Strukton Civiel b.v. uit Middelharnis, in opdracht van de gemeente Brielle, starten met de werkzaamheden aan de Turfkade. Het eerste onderdeel waaraan begonnen wordt is het ophogen van de kademuur aan de Turfkade.

De kademuur wordt opgehoogd zodat de kade op één niveau komt te liggen. Langs de kade komt een nieuwe aanlegsteiger. Op smalle delen kunnen sloepen aanmeren en de brede delen kunnen worden gebruikt als verblijfsteiger met ruimte voor terrassen. De Turfkade is onderdeel van de Binnenstad-en havenvisie.

Gefaseerde uitvoering 

Het project Turfkade wordt in fasen uitgevoerd: eerst wordt de kademuur opgehoogd en de fundering van het nieuwe monument en de kiosk gelegd. De Zuidspui brug wordt begin 2022 opgepakt. Uiterlijk 1 april, nog voor de feestelijkheden rond het 450-jarige jubileum van de bevrijding van Den Briel, zullen deze werkzaamheden gereed te zijn. In oktober 2022 wordt er verder aan het project gewerkt en komt de steiger aan bod.

Als eerste is het gedeelte tussen de Zuidspuistraat en de Varkensstraat aan de beurt. Dit heeft als gevolg dat de parkeervakken op dit gedeelte langs de waterkant tot de kerst worden afgesloten.

Wethouder Van der Kooi: “De Turfkade wordt straks een plek waar je als bezoeker langer wilt verblijven omdat het er goed toeven is”.

Tijdens het project is René le Comte van Strukton Civiel West bv aanspreekpunt voor omwonenden en andere betrokkenen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0187-484400.

Turfkade door naar fase 1 - 20 januari 2022

Turfkade door naar fase 1

20 januari 2022

Afgelopen najaar zijn de werkzaamheden aan de Turfkade begonnen. Als eerste werd de kademuur opgehoogd zodat de kade op één niveau kwam te liggen. De volgende fase betreft het verwijderen van de bestaande verhardingen, het aanbrengen van de definitieve verhardingen en inrichting. Met deze werkzaamheden zal maandag 24 januari gestart worden. De Turfkade is onderdeel van de Binnenstad-en havenvisie.

Aannemersbedrijf Lindeloof B.V. start met de werkzaamheden op het gedeelte Turfkade vanaf de Varkensstraat tot aan de Zuidspuistraat. Dit gedeelte zal geheel worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vanwege het vernieuwen van de bestaande parkeervakken zullen de openbare parkeerplaatsen, op het moment dat de werkzaamheden plaatsvinden, tijdelijk niet bereikbaar zijn. In de directe omgeving van het werkgebied zijn diverse parkeerplaatsen op loopafstand aanwezig. De werkzaamheden zullen, als alles volgens planning verloopt, tot half maart duren.

Wethouder Van der Kooi: “Er is een goed begin gemaakt met de Turfkade en in dit tempo gaan we verder. Ik heb er vertrouwen in dat dit project volgens planning klaar zal zijn”.

Gefaseerde uitvoering
Het project Turfkade wordt in fasen uitgevoerd: eerst is de kademuur opgehoogd en de fundering van het nieuwe monument en de kiosk gelegd. De Zuidspui brug wordt begin 2022 opgepakt. Uiterlijk 1 april, nog voor de feestelijkheden rond het 450-jarige jubileum van de bevrijding van Den Briel, zullen deze werkzaamheden gereed te zijn. In oktober 2022 wordt er verder aan het project gewerkt en komt de steiger aan bod.

Zuidspui brug geopend voor publiek - 18 maart 2022

Zuidspui brug geopend voor publiek                                           18 maart 2022

           

Vanaf vandaag is de Zuidspui brug geopend voor publiek. Deze voetgangersbrug verbindt de binnenstad van Brielle met het Bleijkers Bolwerk en de recreatieve wandelroutes over de vestingwallen. Buro Lubbers heeft het ontwerp van de brug gebaseerd op de historische brug die nu al in de binnenstad aanwezig is, namelijk de Kippenbrug over het Noordspui, dat het Maarland NZ verbindt met het Maarland ZZ. De firma Haasnoot Bruggen heeft de brug gebouwd in opdracht van de gemeente Brielle. Woensdag 9 maart is de brug in zijn geheel vanuit Noordwijk naar Brielle gereden waar de brug op spectaculaire wijze geplaatst is.  

Wethouder Robert van der Kooi: “ Het doel van de projecten van de Binnenstad-en havenvisie is het verbinden van plekken, beleefbaar maken van het water en het toevoegen van aantrekkelijke openbare plekken in de binnenstad”.

Openbaar plein
Eén van de nieuwe verblijfsplekken van de binnenstad ligt aan het einde van de Turfkade. Hier ontstaat een openbaar pleintje met een stadstafel, banken, bomen, een kiosk met openbaar toilet en het bevrijdingsmonument. Vanaf het winkelgebied, het wandelpad en de nieuwe vlonder langs het Zuidspui, ontstaat vanaf dit openbare pleintje de mogelijkheid om via de nieuwe voetgangersbrug een oversteek te maken naar de Vestingwerken, die Brielle zo bijzonder maken.

De Zuidspui brug is geplaatst op de enige plek waar het centrumgebied direct aan de vestingwerken grenst. Halverwege de 17e eeuw lag hier ook een brug naar het Bleijkers Bolwerk.

In Brielle is de gehele vesting goed toegankelijk en na een wandeling over de vesting kan er nu eenvoudig overgestoken worden naar de overkant, waar men van een hapje of drankje kan genieten op het water of op de Turfkade. Evenementen op het Bleijkers Bolwerk kunnen evenementen op de Turfkade versterken en vice versa.

De Turfkade is de enige plek waar je langs het water van het Zuidspui kunt lopen. Hier komt straks een openbaar plein en een vlonder met bankjes en banken, waar je kunt zitten zonder de verplichting om consumpties te gebruiken. Zo worden er plekken en routes aan de stad toegevoegd voor bewoners en bezoekers. Een mooie ontwikkeling die de stad ten goede komt.

Gefaseerde uitvoering
Het project Turfkade wordt in fasen uitgevoerd: Afgelopen maanden is de kademuur opgehoogd, het openbare plein met bomen aangelegd en de Zuidspui brug geplaatst. Uiterlijk 1 april, nog voor de feestelijkheden rond het 450-jarige jubileum van de bevrijding van Den Briel, zullen deze werkzaamheden gereed te zijn. In mei wordt het bevrijdingsmonument onthuld. In oktober 2022 wordt het deel van de Turfkade tussen Varkensstraat en Kaaibrug aangepakt en komt de vlonder aan bod.