De werkzaamheden aan de Kaaistraat starten op maandag 12 april en duren tot en met vrijdag 7 mei 2021. De Thoelaverweg/Kaaistraat is het eerste project van de Binnenstad-en Havenvisie dat uitgevoerd wordt. De Kaaistraat blijft tweerichtingsverkeer. Hiervoor is de weg op de minimale maat gesteld van 4,80 meter breed.

In grote lijnen bestaan de werkzaamheden uit het verwijderen en opnieuw aanbrengen elementenverhardingen, het verwijderen en aanbrengen van straatkolken, divers straatmeubilair waaronder bebording. De werkzaamheden worden door de firma JARO B.V. uitgevoerd.

De fase Kaaistraat wordt in drie fasen gesplitst:
 

12 t/m 19 april 2021

Allereerst wordt begonnen met het uitbreken en aanbrengen van de trottoirs aan de westzijde van  de Kaaistraat. Zo blijft aan de oostzijde van de Kaaistraat een strook beschikbaar voor fietsers en voetgangers van en naar het centrum.

19 t/m 26 april 2021

Als de werkzaamheden aan de westzijde gereed zijn, wordt hetzelfde gedaan aan de oostzijde. Dan kunnen de fietsers en voetgangers langs de westzijde lopen.

26 april t/m 7 mei 2021

Als de werkzaamheden aan de oostzijde gereed zijn, gaat JARO verder met het aanbrengen van de rijbaan, deze moet na gereedkomen nog een week uitharden. Zo zijn de werkzaamheden volgens planning gereed op 7 mei 2021.