In juli 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van het Slagveld. Een belangrijk doel van het ontwerp is om te zorgen voor verkeersremming in de straat. Onder andere door een verbreed trottoir langs de woningen, het gebruik van verschillend materiaal en het toevoegen van groen bij de oversteekpunten.

 

Nieuwe situatie Slagveld 2021
Ontwerp herinrichting Slagveld - Buro Lubbers 2021

Het ontwerp

In het voorlopig ontwerp, dat in de zomer van 2020 is gepresenteerd, was het voornemen om de lindebomen te verplaatsen richting de weg, zodat de weg optisch smaller wordt. Het verplaatsen van de bomen blijkt niet mogelijk door het wortelpakket. Diverse Briellenaren vonden het jammer als de bestaande bomen gekapt zouden worden. Daarom is begin 2021 een nieuw ontwerp gemaakt met behoud van de bomen. 

Met het behouden van de lindebomen komt het voetpad langs het water uit het eerste ontwerp te vervallen. In het aangepaste ontwerp is het voetpad langs gevels breder gemaakt op plekken waar dit mogelijk is. Dit geldt met name tussen Action en de Kalkbranderstraat en tussen het stadskantoor en de Molenstraat. De zijstraten van het Slagveld komen altijd uit op een iets verhoogd plateau van gezaagde, natuursteen keien. Vanaf hier is het mogelijk om te voet de nieuwe vlonder te bereiken via een trapje in het grastalud. De bestaande vlonder en de trappen - tussen de molenbrug en voor het gemeentehuis - blijven gehandhaafd. 

Aan beide zijden van de rijbaan zijn twee fietssuggestiestroken opgenomen waardoor de weg optisch wordt versmald. Ook zijn aan beide zijden hagen tussen de parkeerplaatsen opgenomen. Hierdoor verspringt de as waardoor de snelheid uit het verkeer wordt gehaald en de auto meer uit het zicht is. De parkeervakken zijn breder gemaakt, zodat je gemakkelijker uit de geparkeerde auto stapt.

Stand van zaken

Het ontwerp is in februari - maart 2021 in samenspraak met belanghebbenden verder uitgewerkt. De planning is om begin juni 2021, na de herinrichting Kaaistraat, te starten met de herinrichting. De bomen worden eind 2021 geplant.