Het doel van het vernieuwen van het Slagveld is het beperken van snelheid van het gemotoriseerd verkeer door verkeersremmende maatregelen. Waaronder een verbreed trottoir langs de woningen, het gebruik van verschillend materiaal, fietssuggestiestroken en het toevoegen van groen bij de oversteekpunten.

Het ontwerp

In het voorlopig ontwerp, dat in de zomer van 2020 is gepresenteerd, was het voornemen om de lindebomen te verplaatsen richting de weg, zodat de weg optisch smaller wordt. Het verplaatsen van de bomen blijkt niet mogelijk door het wortelpakket. Diverse Briellenaren vonden het jammer als de bestaande bomen gekapt zouden worden. Daarom is begin 2021 een nieuw ontwerp gemaakt met behoud van de bomen. 

Met het behouden van de lindebomen komt het voetpad langs het water uit het eerste ontwerp te vervallen. In het aangepaste ontwerp is het voetpad langs gevels breder gemaakt op plekken waar dit mogelijk is. Dit geldt met name tussen Action en de Kalkbranderstraat en tussen het stadskantoor en de Molenstraat. De zijstraten van het Slagveld komen altijd uit op een iets verhoogd plateau van gezaagde, natuursteen keien. Vanaf hier is het mogelijk om te voet de nieuwe vlonder te bereiken via een trapje in het grastalud. De bestaande vlonder en de trappen - tussen de molenbrug en voor het gemeentehuis - blijven gehandhaafd. 

Aan beide zijden van de rijbaan zijn twee fietssuggestiestroken opgenomen waardoor de weg optisch wordt versmald. Ook zijn aan beide zijden hagen tussen de parkeerplaatsen opgenomen. Hierdoor verspringt de as waardoor de snelheid uit het verkeer wordt gehaald en de auto meer uit het zicht is. De parkeervakken zijn breder gemaakt, zodat je gemakkelijker uit de geparkeerde auto stapt.

Stand van zaken

Het gedeelte vanaf de Molenstraat tot net voorbij het stadskantoor is gereed. De rest van de straat wordt in dezelfde stijl vernieuwd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in maart 2023
gereed zijn. Volg ze via de gratis te downloaden BouwApp. 

Aanvang werkzaamheden herinrichting Slagveld                                                                            22-10-2021

Deze week is aannemersbedrijf Lindeloof B.V. uit Hellevoetsluis in opdracht van de gemeente begonnen met de voorbereidende werkzaamheden van de herinrichting van het Slagveld. Het doel van de werkzaamheden is om te zorgen voor verkeersremming in de straat. Dit wordt gedaan door een verbreed trottoir langs de woningen, het gebruik van verschillend materiaal en het toevoegen van groen bij de oversteekpunten. De herinrichting van het Slagveld is onderdeel van de Binnenstad-en havenvisie.

Aan beide zijden van de rijbaan worden twee fietssuggestiestroken geplaatst waardoor de weg optisch wordt versmald. Daarnaast worden aan beide zijden hagen tussen de parkeerplaatsen opgenomen. Hierdoor verspringt de as waardoor de snelheid uit het verkeer wordt gehaald en de auto meer uit het zicht is. De parkeervakken worden breder gemaakt, zodat er gemakkelijker uit de geparkeerde auto gestapt kan worden.

Wethouder Van der Kooi: “Het Slagveld wordt beter, veiliger en mooier voor aanwonenden en het verkeer. Ik hoop op veel werkbare dagen en een voorspoedige realisatiefase.”

Uitvoerende werkzaamheden
Als eerste wordt gestart met het verwijderen van de bestaande bestrating die gedeeltelijk weer wordt hergebruikt in het gebied. De diverse kruisingen met aanliggende straten worden uitgevoerd met gezaagde keien. Het werk begint vanaf het kruispunt Slagveld/Molenstraat en vervolgens  wordt er gefaseerd gewerkt tot aan de kruising met de Slagveld/Kaaistraat. Vanwege toekomstige werkzaamheden wordt deze kruising in een later stadium ingericht. Als laatste is het gedeelte aan de overzijde van de brug bij de Molenstraat ter hoogte van het Maarland aan de beurt.q

Opheffing eenrichtingsverkeer
Het huidige eenrichtingsverkeer in de burgemeester H. van Sleenstraat te Brielle wordt voor de periode van 25 oktober tot 1 maart 2022 opgeheven. De belangrijkste reden hiervan is dat de hulpdiensten hierdoor tijdig het achterliggend gebied kunnen bereiken. Het gedeelte waar momenteel eenrichtingsverkeer geldt is vanaf de kruising Burgemeester H. van Sleenstraat- Menno van Coehoornpad tot aan het parkeerterrein Burgemeester H. van Sleenstraat  ter hoogte van nummer 62 tot 100. Daarnaast wordt ook het huidige eenrichtingsverkeer in de Zoutziederstraat  opgeheven tijdens de uitvoering. Dit wordt gedaan om de omgeving zoveel mogelijk te ontlasten.

BouwApp
Tijdens het project kunnen omwonenden en andere belangstellenden de voortgang volgen via de BouwApp, genaamd Herinrichting Slagveld Brielle. Via deze app zal periodiek informatie over de werkzaamheden worden gedeeld in woord en beeld.