Autobedrijven mogen geen auto’s op of langs de openbare weg parkeren. Als u een autobedrijf hebt en dit toch wilt doen, vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij de gemeente.

Voorwaarden

U kunt een ontheffing aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Er gelden geen parkeerbeperkingen, zoals betaald parkeren of een blauwe zone.
  • Parkeren levert geen gevaar op voor de verkeersveiligheid.
  • De omgeving heeft geen last van de geparkeerde auto’s.
  • U kunt de auto’s niet op een andere plek parkeren, waar dit wel is toegestaan.

Gang van zaken

  • U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.
  • Geef aan waarom u de ontheffing wilt en voor welke locatie.

Kosten

Aan de vergunning zijn legeskosten verbonden.

Achtergrond

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Contact

Bureau BOA
tel: 14 0181
e-mail: bzm.boa@brielle.nl

Lokale regelgeving

Algemene Plaatselijke Verordening