De wereld wenst minder afhankelijk te worden van fossiele energiebronnen en de energietransitie is daarom in volle gang. Bedrijven en instellingen gaan mee in deze ontwikkeling. Maar welke duurzame energievormen zijn relevant of is er wellicht een mix van meerdere vormen van duurzame energie nodig?  
Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van de energietransitie en in de verschillende vormen van duurzame energie biedt het STC de opleiding Renewable Energy aan. 

Het doel van deze opleiding is om de deelnemers kritisch te leren denken over, en meewerken aan de inzet van duurzame energie; een opleiding tot ‘next energy professional’. 

In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod*: 

 • Introductie 
 • Energiemarkt 
 • Waterkracht 
 • Zonne-energie 
 • Geothermie 
 • Windenergie 
 • Waterstof 
 • Biobrandstoffen 
 • Kernenergie 
 • Warmtepompen 
 • Carbon Capture & Storage 
 • Energiebesparing 
 • Kostprijs en financiering 
 • Toekomstige ontwikkelingen 

Bij elke van deze onderwerpen zal, daar waar van toepassing, ingegaan worden op de kenmerken, eigenschappen en berekeningen. Tevens zullen praktijkvoorbeelden worden besproken en zal de bijbehorende maatschappelijke discussie aan bod komen. 

Deze opleiding wordt verzorgd door een hybride docent die werkzaam is bij het STC én in de duurzame energie praktijk.