In Brielle is er een commissie naamgeving die het college van burgemeester en wethouders adviseert over de straatnaamgeving.

De gemeente geeft nieuwe straten en pleinen een naam. Als u een goed idee hebt voor een nieuwe straatnaam, kunt u een voorstel doen bij de gemeente.

De gemeente heeft een register waarin alle vastgestelde straatnamen van de gemeente staan. U kunt dit register inzien. Kijk eerst in dit register om te zien of de naam die u verzonnen hebt misschien al bestaat.

Voorwaarden

Voordat er een nieuwe straatnaam wordt vastgesteld, raadpleegt de gemeente de dorps- of wijkraad waar de straat of het plein zich bevindt.

Contact

afdeling burgerzaken
tel: 14 0181
e-mail: slz.bz@brielle.nl

Lokale regelgeving

  • Algemene Plaatselijke Verordening

  • Verordening straatnaamgeving en huisnummering