Vrijdag 16 september werd het project Kreken Kweken op Voorne-Putten officieel afgerond.

Wethouder Van der Kooi (gemeente Brielle) en wethouder Schop (gemeente Hellevoetsluis) bezochten samen met gedeputeerde Berend Potjer, de heer J. Varenkamp van LTO en de heer J. Noordermeer van Natuurlijk Voorne Putten de kreken. In de afgelopen eeuwen zijn de kreken vrijwel geheel uit beeld verdwenen door inpoldering en het rechttrekken van de kronkelige loop. Door steile oevers te vervangen door ecologische oevers, ontstaat een meer natuurlijke begroeiing en worden de kreken weer herkenbaar in het landschap. De ecologische oevers zorgen onder andere voor een betere waterkwaliteit, extra waterberging tijdens piekbuien en ook voor een netwerk van recreatieve wandelpaden.  Met dit project is 8 km ecologische oevers, 8 km laarzenpaden (wandelpaden door boerenland) en 5 steppingstones (kleine natuurgebiedjes) gerealiseerd op Voorne-Putten.

Het project Kreken Kweken is een samenwerkingsproject van de gemeenten op Voorne-Putten en het waterschap Hollandse Delta. Voor het project is in 2010 subsidie verkregen van de provincie Zuid-Holland en de voormalige stadsregio Rotterdam. Wethouder Van der Kooi: “Voor de projecten van Kreken Kweken hebben we met verschillende partijen samengewerkt. Doordat die samenwerking heel goed verliep, kunnen we nu genieten van prachtige ecologische zones”. Kreken Kweken is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere grondeigenaren die op de plaats van de kreekzones grond bezitten. Een aantal kreekzones zijn door middel van vrijwillige kavelruil en aankoop verworven. 

Op de volgende locaties zijn ecologische oevers aangelegd: kreek Seggelant (Vierpolders), kreek Boomgaard Brielle (Vierpolders), kreek Het Spui (Vierpolders), kreek Peltsersdijk (Vierpolders),  kreek Vliegerwetering (Abbenbroek), kreek Zuidlandse Zoom (Abbenbroek), kreek Molendijkse Zoom (Oudenhoorn), kreek Gemaal Trouw (Zwartewaal/Hellevoetsluis), kreek Verlengde Gemaal Trouw (Hellevoetsluis), kreek Verlengde Betjesweg (Hellevoetsluis), kreek Betjesweg (Hellevoetsluis), kreek Rijksstraatweg (Hellevoetsluis), kreek Moersaatseweg (Hellevoetsluis), kreek Pansersdijk (Tinte). Op de informatieborden die bij de kreken zijn geplaatst kunt u meer lezen over de doelen en doelsoorten van het project.