Valt u iets op in de openbare ruimte? Heeft u problemen met watergangen, met de riolering of ziet u een verstopte straatkolk? Meld het de gemeente! 

De stad schoon, heel en veilig houden doen we samen.

Ziet u dode dieren en is het warm weer (meer dan 20°C)? Dan moeten wij snel in actie komen. Het gevaar is groot dat het om de ziekte botulisme gaat en dat nog meer dieren doodgaan. Bel direct met het waterschap of de gemeente om uw melding telefonisch door te geven.

Ook als u andere meldingen over het watersysteem wil doorgeven, bijvoorbeeld omdat het waterpeil in de sloot niet in orde is of als u blauwalg constateert, kunt u contact opnemen met de gemeente Brielle of met waterschap Hollandse Delta

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de gemeente via telefoonnummer 0181 – 471111
of u vult het digitale formulier op de website in.

Buiten de kantooruren kunt u gebruik maken van de boodschappendienst van de gemeente Brielle (0181 - 471290).