Project revitalisering Meeuwenoord opgeleverd

De wijk Meeuwenoord is het afgelopen jaar op de schop gegaan. Er is nieuwe bestrating, led verlichting en deels nieuwe beplanting, extra riolering en ander straatmeubilair aangelegd. In samenwerking met verschillende externe partijen, maar ook de inwoners, de bewonersvereniging en stichting Brielle Bloeit heeft dit grootse project geresulteerd in een mooi eindresultaat. 

Door de corona maatregelen is het niet mogelijk om een gepaste afsluiting van het project te houden, er is gekozen om een video te maken, waarin de gerealiseerde veranderingen en aanpassingen in de wijk goed naar voren komen.

Bekijk hiernaast de video Oplevering wijk Meeuwenoord:

De revitalisering bestond uit:

•    Het herstraten en soms herinrichten van de bestrating ;
•    Extra parkeervakken creëren;
•    Enkele groenvakken opknappen;
•    Er komen speeltuin voorzieningen bij; 
•    Straatverlichting wordt duurzaam uitgevoerd in led verlichting.

Omdat de wijk op de schop gaat wordt de buitenruimte meteen gemaakt. Dat wil zeggen:

•    bovengrondse waterafstroming, 
•    waterberging, 
•    schaduwplaatsen van bomen en planten, 
•    afkoppelen van regenwater.