In onze huidige tijd hebben we te maken met een verandering van het klimaat. We moeten rekening houden met een stijging van de gemiddelde temperatuur. Ook zal het vaker en heftiger regenen. De traditionele riolering kan deze grote hoeveelheden regen niet direct op alle plaatsen verwerken. Daarvoor is het niet ontworpen. Om bij grote hoosbuien schade te voorkomen, zijn daarom aanvullende maatregelen nodig.

De zware regenbuien vragen actie van iedereen. Als huiseigenaar moet u zorgen voor drempels bij de voor- en achterdeur en dat alle afvoerleidingen goed werken. Ook minder verharding in uw tuin draagt bij.

De gemeente zorgt voor het aanleggen van regenwaterriolering (het zogenaamde ‘afkoppelen’), maar ook voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte: locaties waar overtollig regenwater tijdelijk opgevangen kan worden, voorkomen dat water vanaf de straten richting de woningen loopt en voldoende groen in de wijk.

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat Brielle beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering!