Indien u een vergunning heeft voor het exploiteren van een horeca onderneming dan valt u onder het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Dat betekent dat u voor het produceren van (muziek-)geluid gebonden bent aan maximale normen.

Conform de APV kunt u per kalenderjaar maximaal 12 incidentele festiviteiten organiseren binnen uw horeca inrichting. Dit geeft u wat meer mogelijkheden met betrekking tot het produceren van geluid binnen. U dient hier hiervan tenminste twee weken voor de aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis te stellen.

Voorwaarde daarbij is wel dat bij het ten gehore brengen van muziek ramen en deuren gesloten blijven, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Indien u ook activiteiten buiten organiseert, is er sprake van een evenement en dient u hiervoor vergunning aan te vragen bij de gemeente.

Verder is het een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van sportactiviteiten. 

U kunt voor meer informatie contact opnemen met het bureau bestuursondersteuning en -advisering van gemeente Brielle, telefoon 14 0181.