impressie Kaaistraat

Op 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat er gestart kan worden met de uitvoering van eerste fase van de binnenstad- en havenvisie. Onderdeel van de binnenstad- en havenvisie is het deelontwerp 'Kaaistraat en Oostdam'.

Het ontwerp

De Kaaistraat is en blijft een belangrijke entree van de stad. De rijbaan wordt versmald waardoor de bestaande voetpaden verbreed kunnen worden. Klassieke materialen maken duidelijk dat je hier een historische stad binnenkomt. 

Stand van zaken

De Kaaistraat wordt in dezelfde stijl als de Thoelaverweg vernieuwd en blijft tweerichtingsverkeer. De werkzaamheden starten maandag 12 april 2021 en worden door de firma JARO uit Stellendam uitgevoerd en duren volgens planning tot eind mei 2021. De “Bouwapp” kan tijdens deze werkzaamheden gebruikt worden om geïnformeerd te worden over de voortgang of om vragen te stellen. 

impressie Kaaistraat