Zelf asbest verwijderen

Asbesthoudend materiaal tot 35m2

Als u besluit om het asbesthoudende materiaal zelf te verwijderen moet uw situatie aan het volgende voldoen:

  • Het dakoppervlak mag niet meer dan 35 vierkante meter bedragen;
  • De dakplaten moeten geschroefd zijn (het materiaal is zonder breuk te verwijderen);
  • Het materiaal moet hechtgebonden zijn. Dit houdt in dat de platen heel zijn en de structuur van het materiaal niet uiteen valt.
  • U moet een sloopmelding doen en u mag het werk niet uit laten voeren door derden, of een bedrijf.

Melding zelf asbest verwijderen

Zonder vooraf een melding te doen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond riskeert u een boete van minimaal 1.000 euro. Het is daarom altijd van belang om uw melding in te dienen. Dit doet u minimaal 5 werkdagen voordat u het werk gaat uitvoeren via www.omgevingsloket.nl.

De DCMR Milieudienst Rijnmond behandeld de aanvraag en stuurt een goedkeuringsbrief waarmee u bij de stadswerf Brielle aantoont dat u de melding heeft gedaan.

Asbestzakken en bijbehorend tape kunt u afhalen bij de stadswerf (’t Woud 53, Brielle) op vertoon van de brief van de DCMR.

Meer informatie vindt u hier 

Melding asbest laten verwijderen

Besluit u het asbest verwijderen over te laten aan een bedrijf dan gelden de regels uit de Arbowetgeving. Neem in dit geval contact op met de DCMR Milieudienst Rijnmond via 010-2468000 of stuur een email aan info@dcmr.nl