Informatiebijeenkomst woningbouwlocatie D.C. Meeslaan 2 in Vierpolders

Op vrijdagavond 9 maart 2018 zijn de modellen voor de woningbouw op de voormalige locatie van de basisschool De Tiende Penning gepresenteerd.

De informatieavond over de woningbouwlocatie is druk bezocht.

In opdracht van de gemeente is door het adviesbureau Kuiper Compagnons een stedenbouwkundige visie opgesteld waaruit een aantal modellen naar voren komen.

De reacties van de aanwezigen worden betrokken in het proces om te komen tot een voorkeursmodel.

De modellen, de presentatie en een verslag van de avond kunt u hieronder vinden.