Veiligheidshuis

Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

Het Veiligheidshuis richt zich op personen die veel problemen hebben en daardoor voor veel problemen zorgen. Het zijn die cliënten waarbij een reguliere aanpak in een afzonderlijke straf, civiele, bestuurlijke en zorgketen niet volstaat. Een intensieve aanpak is dan noodzakelijk. Hier komt het Veiligheidshuis in beeld.

Persoonsgerichte aanpak

In het Veiligheidshuis krijgen deze cliënten een aanpak op maat. Deze integrale, persoonsgerichte aanpak bestaat enerzijds uit interventies met een repressief karakter en is anderzijds gericht op zorg- en hulpverlening. Een combinatie van straf en zorg is het meest effectief om recidive tegen te gaan. Hiertoe werkt in het Veiligheidshuis een groot aantal instanties op het gebied van opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening onder één dak direct met elkaar samen.

Doelgroepen

Het Veiligheidshuis richt zich op de volgende doelgroepen: overvallers & High Impact Crimes, veelplegers, huiselijk geweld en kindermishandeling, jeugd en nazorg voor ex-gedetineerden.

Meer informatie

Lees verder op de website van het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.