Rol van de sportformateur

Het ministerie van VWS, NOC NSF en VSG, hebben voor het maken van het Geuzenakkoord de rol van sportformateur ingevoerd.

Deze externe deskundige gaat lokaal aan de slag met de gemeente en betrokken (sport)organisaties, verenigingen, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. Zo’n sportformateur is verantwoordelijk voor de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van een lokaal sportakkoord. De rol van een sportformateur is tijdelijk. Door middel van het organiseren van bijeenkomsten, voeren van persoonlijke gesprekken met belanghebbenden komt er een gezamenlijk akkoord tot stand.

De sportformateur voor gemeente Brielle is Rob van den Berg.

Voor vragen of input en ideeën voor het samenstellen van het Geuzenakkoord kun je bij hem terecht: e-mailadres r_berg@ziggo.nl