Milieuklacht indienen

U kunt bij de DCMR terecht als u een milieuklacht wilt indienen of wanneer u vragen heeft over het milieu in het Rijnmondgebied.

Met een milieuklacht over een bedrijf en over vliegtuiglawaai in het Rijnmondgebied kunt u 24 uur per dag bij de meldkamer van DCMR terecht.Ondernemers kunnen hier terecht voor het aanvragen van een milieuvergunning.

Kijk op de website van de DCMR Milieudienst Rijnmond voor meer informatie.