Waterravelijn - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 5 juli 2016 het bestemmingsplan ”Waterravelijn” vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft van 15 juli 2016 tot en met 25 augustus 2016 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om  voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan “Waterravelijn” onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan  is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en op ruimtelijke plannen.