Waterfront - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 23 mei 2017 het bestemmingsplan ”Waterfront” vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft van 2 juni 2017 tot en met 13 juli 2017 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om  voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan “Waterfront” onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en op ruimtelijke plannen.nl.

Te downloaden: