Thoelaverweg 2 - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 9 juni 2015 het bestemmingsplan ”Thoelaverweg 2” gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft  van 19 juni 2015 tot en met 30 juli 2015 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om  voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan “Thoelaverweg 2”  met ingang van 31 juli 2015 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan  is in te zien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het bestemmingsplan onderstaand te downloaden en raadpleegbaar viaop www.ruimtelijkeplannen.nl.