Onderwijsaccommodaties Nieuwland-Oost - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 29 juni 2010 het bestemmingsplan ”Onderwijsaccommodaties Nieuwland-Oost” vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft van 9 juli 2010 tot en met 19 augustus 2010 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hiermee is het bestemmingsplan “Onderwijsaccommodaties Nieuwland-Oost”  met ingang van 20 augustus 2010 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en op de website ruimtelijkeplannen.nl.