Landelijk gebied, 1e herziening - bestemmingsplan onherroepelijk

Door de gemeenteraad is op 13 oktober 2009 het bestemmingsplan " 1e herziening Landelijk gebied" vastgesteld. Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep ingesteld. Op 29 december 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan inzake het ingestelde beroep. De Raad van State heeft het beroep ongegrond verklaard en het besluit van de raad van 13 oktober 2009 in stand gelaten. Het  bestemmingsplan is hiermee met ingang van 30 december 2010 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunt u inzien op het stadskantoor. Het bestemmingsplan is hieronder in te zien en op www.ruimtelijkeplannen.nl.