Jan Matthijssenlaan - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 26 september 2017 het bestemmingsplan ”Jan Matthijssenlaan”  vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft  van 6 oktober 2017 tot en met 16 november 2017 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn.

Gedurende deze periode is driemaal beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft op 15 augustus 2018 uitspraak gedaan en de beroepen ongegrond verklaard (ECLI:NL:RVS:2018:2720). Hiermee is het bestemmingsplan “Jan Matthijssenlaan”  met ingang van 16 augustus 2018 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan en de uitspraak van de Raad van State zijn in te zien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie over de kavels vindt u hier.