GeoMEC-4P - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 3 juli 2012 het bestemmingsplan ”GeoMEC-4P” vastgesteld. Door een belanghebbende is aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State verzocht een voorlopige voorziening te treffen en is beroep ingesteld tegen dit besluit.

Op 21 november 2012 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  uitspraak gedaan op zowel het verzoek tot een voorlopige voorziening als het beroep. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is afgewezen en het beroep is ongegrond verklaard. Hiermee is het bestemmingsplan “GeoMEC-4P” met ingang van 22 november onherroepelijk geworden.

De uitspraak van 21 november 2012 is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is de uitspraak hieronder te downloaden en in te zien via de website ruimtelijkeplannen.