Fregat 2016 - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 24 januari 2017 het bestemmingsplan ”Fregat 2016” vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft van 30 december 2016 tot en met 9 februari 2017 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om  voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan met ingang van 10 februari 2017 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is in te zien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en ruimtelijkeplannen.nl.