Burgemeester H. van Sleenstraat, fase 1 - bestemmingsplan onherroepelijk

Bestemmingsplan “Burgemeester H. van Sleenstraat, 1e fase” vastgesteld en omgevingsvergunning voor het bouwen van 21 woningen aan de Burgemeester H. van Sleenstraat, onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 15 september 2015 het bestemmingsplan ”Burgemeester H. van Sleenstraat, 1e fase” vastgesteld. Bij besluit van 18 september 2015 is de omgevingsvergunning ex artikel 2.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het bouwen van een bouwwerk, zijnde het bouwen van 21 woningen, verleend.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hebben van 25 september 2015 tot en met 5 november 2015, conform het coördinatiebesluit van 10 februari 2015, gelijktijdig ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om  voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee zijn het bestemmingsplan  en de omgevingsvergunning met ingang van 6 november 2015 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is in te zien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en op de website ruimtelijkeplannen