Amer 1 en 9 - bestemmingsplan onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 14 april 2015 het bestemmingsplan ”Amer 1 en 9l” gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft  van 24 april 2015 tot en met 5 juni 2015 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld of een verzoek om  voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan “Amer 1 en 9” onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan  is in te zien bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied, kamer 0.30, tijdens kantooruren (van 08.00 uur tot 12.30 uur), Slagveld 36 te Brielle. Tevens is het hieronder in te zien en op ruimtelijke plannen.