DCRM milieudienst

De gemeente Brielle is, evenals de overige gemeenten in de regio, aangesloten bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. Deze dienst voert controles uit bij bedrijven en adviseert de gemeente over het al dan niet verlenen van vergunningen.

Met de wet Milieubeheer in de hand geeft de DCMR milieuvergunningen af en controleert of bedrijven zich aan de regels houden. Als ondernemer bent u overigens verplicht medewerkers van de milieudienst op uw terrein toe te laten.

Op grond van de wet Bodembescherming geeft de DCMR opdracht voor bodemsaneringen en beoordeelt de bodemsanering door derden. Verder adviseert de DCMR over milieuzorg, meet zij milieukwaliteit en ontwikkelt zij nieuwe milieu-instrumenten zoals milieuzorgsystemen, bedrijfsmilieuplannen, audits en milieuverslaglegging en organiseert zij dialogen tussen overheid, bedrijven en particulieren.

Asbesttelefoon DCMR

Bedrijven en particulieren kunnen met al hun vragen over asbest terecht op telefoonnummer 010 246 86 56. Via de asbesttelefoon kunt u advies vragen over het indienen van sloopmeldingen en het verwijderen van asbest. Wie de asbesttelefoon belt, krijgt rechtstreeks een asbestdeskundige aan de lijn.De asbesttelefoon is op werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kunt u vragen stellen via het formulier op de DCMR website. DCMR streeft er naar om de eerstvolgende werkdag uw vraag te beantwoorden. Meer over asbest leest u hier.

Een milieuklacht indienen bij de DCMR kan hier