Damoclesbeleid

De burgemeester van Brielle heeft op 4 juli 2017 het Damoclesbeleid (artikel 13b Opiumwet) vastgesteld.

Deze beleidslijn is gezamenlijk met de gemeenten Hellevoetsluis, Goeree Overflakkee en Westvoorne opgesteld en biedt de burgemeester de mogelijkheid bestuursdwang toe te passen en woningen of lokalen te sluiten als daar sprake is van drugshandel. De aanwezigheid van drugs (lijst I/II Opiumwet) boven de normen voor eigen gebruik in de woningen kan al voldoende rechtvaardiging vormen om de woning of het lokaal en de bijbehorende erven te sluiten. Het gaat hier om een sluiting voor bepaalde tijd, waarbij de burgemeester in principe de betrokkene eerst de mogelijkheid biedt tot het indienen van een zienswijze, alvorens hij besluit tot sluiting.

De kosten die verband houden met de sluiting van het pand worden verhaald op de eigenaar en/of de gebruiker van de woning en/of het pand. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het vervangen van sloten, verzegeling, ontruiming en de ambtelijke uren voor de uitvoering van de sluiting.

De beleidslijn treedt in werking op de dag na bekendmaking. 

Het Damoclesbeleid kunt u hieronder downloaden.