Veiligheid rondom scholen

Thema september

Gemeente Brielle zet buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in voor toezicht en handhaving in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Wij informeren u maandelijks over een onderdeel van het werk van de boa’s dat in die maand extra aandacht krijgt. Deze maand leest u over veiligheid rondom scholen. 

De scholen zijn weer begonnen! Om ervoor te zorgen dat iedereen de scholen veilig kan bereiken en de omgeving van de scholen netjes blijft, zien de boa’s daarop toe.

Verkeersveiligheid

Het schoolseizoen, dat start in september, gaat altijd gepaard met veel verkeer rondom de scholen. Zo komen veel leerlingen op de fiets, brommer, scooter of snorfiets naar school en worden de fietspaden intensief gebruikt. Ook de stoep dient op drukke momenten als overloopgebied voor de fietser, waardoor vervolgens de leerlingen te voet in de problemen komen. De boa’s zien er op toe dat de fiets- en voetpaden juist worden gebruikt, zodat iedereen op een veilige manier op school en thuis kan komen. De boa’s zien er ook op toe dat de fietsen voorzien zijn van de juiste verlichting en dat bestuurders van brommers en scooters een helm dragen.

Daarnaast wordt een groot aantal leerlingen, voornamelijk in het basisonderwijs, door de ouders naar school gebracht. Ouders doen dit per fiets of per auto. Vooral tijdens regendagen kan het erg druk zijn met auto’s rondom de scholen. Alle parkeerplaatsen worden benut, maar ook alle overgebleven ruimte zoals voetpaden, fietspaden en plantsoen. Ook worden vaak de verkeersregels genegeerd om bij de scholen te komen. De boa’s zien er op toe dat iedereen zich houdt aan de geldende verkeersregels en de auto juist parkeert, zodat iedereen veilig op school of bij de omliggende huizen kan komen.

Zwerfafval en vandalisme

Tijdens het schoolseizoen worden ook weer de bekende snoep- of slooproutes zichtbaar in de wijken rondom de scholen. Leerlingen van scholen genieten tijdens de pauzes en tussenuren van de openbare ruimte in de gemeente. De meeste leerlingen maken netjes gebruik van de afvalbakken en houden de openbare ruimte heel, zodat ook anderen hiervan kunnen genieten. De boa’s zien erop toe dat de leerlingen die deze fatsoensnormen zijn vergeten hieraan weer herinnerd worden.