Kaaistraat

Op 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat er gestart kan worden met de uitvoering van eerste fase van de binnenstad- en havenvisie. Onderdeel van de binnenstad- en havenvisie is het deelontwerp 'Kaaistraat en Oostdam'. Dit is nu nog een belangrijke entree van de stad. In het GVVP is vastgesteld dat de Kaaistraat een eenrichtingsweg wordt, waardoor er ruimte ontstaat voor voetgangers en fietsers. De rijbaan wordt versmald waardoor de bestaande voetpaden verbreed kunnen worden. Klassieke materialen maken duidelijk dat je hier een historische stad binnenloopt.

Het conceptontwerp is in juni en juli 2020 gepresenteerd in de Brielse Tafel pop-up store. Het plan is en wordt – in overleg met belanghebbenden – aangepast. Het conceptontwerp van afgelopen zomer en dit najaar is hieronder te downloaden. 

Te downloaden: