Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)

Het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) heeft als doel het terugdringen van de nadelige effecten van verkeer en vervoer op de dagelijkse leefomgeving, zodanig dat er een gezond evenwicht  ontstaat tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit.

In 2017-2018 is er door inwoners en ondernemers meegedacht over bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit binnen de gemeente. Deze input is verwerkt in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2020-2022 dat op 18 februari 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het plan is een update van het huidige GVVP waarin het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente tot het jaar 2020 is opgenomen.