Beleidslijn heling

Het college van de gemeente Brielle heeft op 25 oktober 2016 de beleidslijn heling vastgesteld.

Uit het oogpunt van misdaadbestrijding is de aanpak van heling, handel in goederen afkomstig van een misdrijf, en hieraan gerelateerde strafbare feiten tot stand gekomen. De beleidslijn heling is in samenwerking met de gemeenten Hellevoetsluis, Goeree Overflakkee en Goeree-Overflakkee tot stand gekomen.

De aanpak van heling maakt onderdeel uit van de aanpak van woninginbraken zoals omschreven in het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Met het vaststellen van de beleidslijn heling kan zowel op basis van strafrecht als op basis van bestuursrecht een sanctie of maatregel worden getroffen tegen handelaren die handelen in gestolen goederen.

De beleidslijn treedt in werking op de dag na bekendmaking.  

De beleidslijn heling kunt u hieronder downloaden.

Lees hier meer over het Opkopersloket en -register....
 


Te downloaden: