Aardgasvrij

Brielle wordt, net zoals de rest van Nederland, de komende jaren aardgasvrij. Alle huizen en gebouwen die nu nog gebruik maken van aardgas om te verwarmen en te koken gaan over op een duurzame energiebron. Het doel is om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn, zoals in het Klimaatakkoord is afgesproken.


De gemeente Brielle heeft samen met de andere gemeenten op Voorne-Putten onderzocht hoe we per wijk kunnen overgaan van gas naar schone energie om onze huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en te douchen. Dit heet de Warmtetransitievisie Voorne-Putten. De gemeenteraad van Brielle heeft deze visie tijdens de raadsvergadering op 26 mei 2020 vastgesteld. In dit onderzoek staat beschreven hoe we in Brielle kunnen overstappen van aardgas naar duurzame energiebronnen en met welke wijk we het beste kunnen starten. De Warmtetransitievisie is een eerste onderzoek en is een basis om mee verder te gaan. Samen met inwoners, ondernemers, verhuurders en huurders gaan we ons stap voor stap voorbereiden op aardgasvrij wonen. Dit hoeft niet vandaag of morgen, dit doen we in fases en met elkaar. Zoals in het Klimaatakkoord staat, is Nederland in 2050 aardgasvrij. 

Nu de gemeenteraad de Warmtetransitievisie heeft vastgesteld, willen we samen met verhuurders bijeenkomsten organiseren voor de inwoners van de wijk. Het moment waarop die plaatsvinden is afhankelijk van de situatie rond het coronavirus. Tijdens deze bijeenkomsten bekijken we samen, gemeente en inwoners hoe we de komende tijd in de wijk aan de slag kunnen om uiteindelijk over te stappen van aardgas als energiebron naar een duurzame vorm van energie. Uiteraard houden we in de planning rekening met de ontwikkelingen die de coronacrisis met zich meebrengt.

Lees hier de veelgestelde vragen over aardgasvrij

Nieuws

Voorne-Putten neemt concrete stappen richting aardgasvrij

7 april 2020

De vier gemeenten van Voorne-Putten bereiden zich voor op een toekomst zonder aardgas.In het afgelopen jaar onderzochten de gemeenten samen met de woningcorporaties en de netbeheerder welke duurzame alternatieven er zijn voor aardgas. En ook in welk tijdspad de overstap op aardgasvrij op het eiland kan plaatsvinden. De resultaten van dit onderzoek staan in de Warmtetransitievisie Voorne-Putten. Een groep van 50 inwoners van Voorne-Putten heeft actief meegedacht over deze visie op warmte. Lees hier verder

Expeditie ‘duurzame warmte 2040’

4 juli 2019

De gemeenten op Voorne-Putten hebben de opgave dat alle gebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande gebouwen, in 2040 van het aardgas af zijn en door een duurzame warmtebron verwarmd worden. Daarom is gestart met het ontwikkelen van een ‘Warmtetransitievisie’, een plan waarin staat wanneer welke wijk van het aardgas af gaat en wat mogelijke alternatieven zijn. Op donderdag 4 juli 2019 hebben de wethouders Igor Bal, André Schoon, Lies van der Pol en Peter Schop van de gemeenten op Voorne-Putten samen met de directeuren van woningbouwcorporaties en de netbeheerder tijdens de expeditie ‘duurzame warmte 2040’ gekeken naar de opgaven en kansen op het eiland voor het verduurzamen van de verwarming van huizen en gebouwen. 50 inwoners en ondernemers uit Voorne-Putten praten en denken de komende tijd hierover mee. Deze wensen en principes worden meegewogen bij de uiteindelijke vaststelling van de Warmtetransitievisie.

  • Veelgestelde vragen Brielle aardgasvrij

    Meer info