De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van een gemeentelijke begraafplaats. Denk bijvoorbeeld aan:

  • gras maaien;
  • bomen en heggen snoeien;
  • de paden op de begraafplaats schoonhouden.

Het onderhoud op en rond het graf doet u zelf. Als u dit onderhoud niet meer zelf wilt doen, kunt u de gemeente vragen dit voor u te doen. U betaalt dan elk jaar een bedrag aan de gemeente.

Contact

afdeling beheer openbare ruimte 
tel: 14 0181
e-mail: grondgebied.bor@brielle.nl

Lokale regelgeving

Uitvoeringsbesluit grafbedekking