U kunt panden van de gemeente gebruiken voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of (toneel/muziek)uitvoeringen. Vraag dan eerst toestemming aan de gemeente.

Gang van zaken

U vraagt toestemming aan de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • de reden van uw aanvraag
  • het pand dat u wilt gebruiken
  • de datum waarop u het pand wilt gebruiken
  • de periode waarin u het pand wilt gebruiken
  • de naam van degene die verantwoordelijk is voor de tentoonstelling of uitvoering

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs

Contact

Bureau BOA
tel: 14 0181
e-mail: bzm.boa@brielle.nl