Onderstaande bestemmingsplannen zijn onherroepelijk:

Amer 1 en 9 - bestemmingsplan onherroepelijk

De Ankerplaats - bestemmingsplan onherroepelijk

G.J. van den Boogerdweg Woningbouw - bestemmingsplan onherroepelijk

Brede school Zuurland - bestemmingsplan onherroepelijk

Omgevingsplan "Buitengebied" in werking getreden

Burgemeester H. van Sleenstraat, fase 1 - bestemmingsplan onherroepelijk

Burgemeester H. van Sleenstraat, fase 2 t/m 5 - bestemmingsplan onherroepelijk

Burgemeester H. van Sleenstraat, fase 5 - bestemmingsplan onherroepelijk

Henry Fordstraat 11, Zwartewaal - bestemmingsplan onherroepelijk

Fregat 2016 - bestemmingsplan onherroepelijk

't Gecroonde Hart - bestemmingsplan onherroepelijk

Geuzenland - bestemmingsplan onherroepelijk

Geuzenstraat 16 - bestemmingsplan onherroepelijk

Landelijk gebied, 2e herziening - bestemmingsplan onherroepelijk

Landelijk gebied - beheersverordening onherroepelijk

Jan Matthijssenlaan - bestemmingsplan onherroepelijk

Parkeerterrein Zwartewaal - omgevingsvergunning onherroepelijk

Meeuwenoord - bestemmingsplan onherroepelijk

Nicolaas Pieckstraat - bestemmingsplan onherroepelijk

Nieuwland - bestemmingsplan onherroepelijk

Nieuwland - gerechtelijke uitspraak

Nieuwland, Herziening 1 - bestemmingsplan onherroepelijk

Onderwijsaccommodaties Nieuwland Oost - bestemmingsplan onherroepelijk

Oude Goote - bestemmingsplan onherroepelijk

Het bestemmingsplan “Oude Goote” is op 9 oktober 2007 vastgesteld door de gemeenteraad van Brielle Op 29 januari 2008 is het bestemmingsplan goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Het bestemmingsplan "Oude Goote" betreft het gebied tussen de Hossenbosdijk, Veckdijk, Voorweg en het Spui. De Gemeente Brielle wil met de ontwikkeling van Oude Goote circa 500 woningen toevoegen aan het woningbestand. De nieuwe woonwijk Oude Goote zal in stedenbouwkundig en architectonisch opzicht aansluiten op Nieuwland-Oost. Het woongebied zal op een verantwoorde wijze ingepast worden in het landschap.

De Rik - bestemmingsplan onherroepelijk

Seggelant - bestemmingsplan onherroepelijk

Vesting - bestemmingsplan onherroepelijk

Vierpolders - bestemmingsplan onherroepelijk

Vierpolders, eerste herziening - bestemmingsplan onherroepelijk

Voorbereidingsbesluit biostookinstallaties

Voorbereidingsbesluit parapluplan kamerverhuur

Waterfront - bestemmingsplan onherroepelijk

Waterravelijn - bestemmingsplan onherroepelijk

't Woud - bestemmingsplan onherroepelijk

't Woud, reparatiebesluit - bestemmingsplan onherroepelijk

Zuurlandsedijk 1, Brielle - bestemmingsplan onherroepelijk

Zwartewaal - bestemmingsplan onherroepelijk