Onderstaande bestemmingsplannen zijn onherroepelijk:

Bestemmingsplan “Parapluplan wonen en kamerverhuur” onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 27 oktober 2021 het bestemmingsplan ”Parapluplan wonen en kamerverhuur” vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft van vrijdag 5 november 2021 tot en met donderdag 16 december 2021 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. Gedurende deze periode is geen beroep ingesteld en geen verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee is het bestemmingsplan met ingang van 17 december 2021 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan is in te zien. De stukken kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (onder de IMRO-code NL.IMRO.0501.parapluplanwonen-0130). Ook kunt u de stukken inzien via https://www.brielle.nl/ruimtelijke-plannen.

Omgevingsplan Buitengebied Brielle onherroepelijk

De raad van de gemeente Brielle heeft op 28 januari 2020 het Omgevingsplan Buitengebied Brielle  vastgesteld.

Gedurende de beroepstermijn is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft op 28 april 2021 een tussenuitspraak gedaan en heeft daarbij de raad opgedragen om enkele gebreken te herstellen (ECLI:NL:RVS:2021:913).

Bij besluit van 6 juli 2021 heeft de raad het plan gewijzigd. Het gewijzigde Omgevingsplan heeft van 23 juli 2021 tot en met 2 september 2021 ter inzage gelegen in het kader van de beroepstermijn. De Afdeling heeft op 3 november 2021 een uitspraak gedaan en het besluit van de raad van 6 juli 2021 in stand gelaten (ECLI:NL:RVS:2021:2446). Hiermee is het omgevingsplan Buitengebied Brielle met ingang van 4 november 2021 onherroepelijk geworden.

Het Omgevingsplan is raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (identificatienummer: NL.IMRO.0501.OPgemBrielle-OWOP), waarbij u wordt doorverwezen naar de viewer: brielle.crotec-omgevingsplan.nl(externe link)

Amer 1 en 9 - bestemmingsplan onherroepelijk

De Ankerplaats - bestemmingsplan onherroepelijk

G.J. van den Boogerdweg Woningbouw - bestemmingsplan onherroepelijk

Brede school Zuurland - bestemmingsplan onherroepelijk

Burgemeester H. van Sleenstraat, fase 1 - bestemmingsplan onherroepelijk

Burgemeester H. van Sleenstraat, fase 2 t/m 5 - bestemmingsplan onherroepelijk

Burgemeester H. van Sleenstraat, fase 5 - bestemmingsplan onherroepelijk

Henry Fordstraat 11, Zwartewaal - bestemmingsplan onherroepelijk

Fregat 2016 - bestemmingsplan onherroepelijk

't Gecroonde Hart - bestemmingsplan onherroepelijk

Geuzenstraat 16 - bestemmingsplan onherroepelijk

Landelijk gebied, 2e herziening - bestemmingsplan onherroepelijk

Landelijk gebied - beheersverordening onherroepelijk

Jan Matthijssenlaan - bestemmingsplan onherroepelijk

Parkeerterrein Zwartewaal - omgevingsvergunning onherroepelijk

Meeuwenoord - bestemmingsplan onherroepelijk

Nicolaas Pieckstraat - bestemmingsplan onherroepelijk

Nieuwland, Herziening 1 - bestemmingsplan onherroepelijk

Onderwijsaccommodaties Nieuwland Oost - bestemmingsplan onherroepelijk

Oude Goote - bestemmingsplan onherroepelijk

Het bestemmingsplan “Oude Goote” is op 9 oktober 2007 vastgesteld door de gemeenteraad van Brielle Op 29 januari 2008 is het bestemmingsplan goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Het bestemmingsplan "Oude Goote" betreft het gebied tussen de Hossenbosdijk, Veckdijk, Voorweg en het Spui. De Gemeente Brielle wil met de ontwikkeling van Oude Goote circa 500 woningen toevoegen aan het woningbestand. De nieuwe woonwijk Oude Goote zal in stedenbouwkundig en architectonisch opzicht aansluiten op Nieuwland-Oost. Het woongebied zal op een verantwoorde wijze ingepast worden in het landschap.

Vierpolders - bestemmingsplan onherroepelijk

Vierpolders, eerste herziening - bestemmingsplan onherroepelijk

Waterravelijn - bestemmingsplan onherroepelijk

't Woud, reparatiebesluit - bestemmingsplan onherroepelijk

Zuurlandsedijk 1, Brielle - bestemmingsplan onherroepelijk