Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart

U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart 

U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.
U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Voorwaarden

  • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
  • De parkeerkaart staat niet op kenteken. U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
  • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig.

Gang van zaken

  • U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente.
  • Een medische instantie onderzoekt uw lichamelijke beperking. De gemeente bepaalt welke instantie dit doet.

Meenemen

  • Uw geldige identiteitsbewijs
  • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
  • Bewijs van medisch onderzoek

In Brielle heeft de gemeente de beschikking over een pasfotoautomaat. Als de instructies juist worden opgevolgd kunnen hierin pasfoto's gemaakt worden die voldoen aan de Fotomatrix. Voor slecht ter been zijnde mensen en jonge kinderen tot 8 jaar is de pasfotoautomaat helaas niet geschikt. Deze mensen kunnen voor het maken van een pasfoto, uitsluitend op afspraak, terecht bij:

Betty Cambier Fotografie
Boterstraat 4
3231 AB BRIELLE
Tel: 0181-412247

Indien deze mensen toch besluiten van de pasfotoautomaat gebruik te maken dan is dat op eigen risico.

Contact

afdeling wmo
tel: 14 0181
e-mail: wmo@brielle.nl